Свако поље које уз назив садржи * сматра се обавезним.

Држављанство

Кандидат је држављанин Републике Србије

Кандидат је српске националности

Кандидат је српске националности

Кандидат не поседује ЈМБГ

Кандидат не поседује ЈМБГ
Име * Минималан број карактера је 3. {{ validationContext.errors[0] }}
Презиме * Минималан број карактера је 3. {{ validationContext.errors[0] }}
Име једног родитеља * Минималан број карактера је 3. {{ validationContext.errors[0] }}
ЈМБГ * Поље садржи 13 цифара. {{ validationContext.errors[0] }}
Имејл адреса * Адреса је потребна како бисте били у могућности да потврдите подношење пријаве. {{ validationContext.errors[0] }}
Број телефона * Број путем кога Вас можемо по потреби контактирати. Неопходно је да почне позивним бројем и сме садржати само цифре, нпр. 011123456 или 068123456. {{ validationContext.errors[0] }}
Адреса сталног боравка * Унесите адресу сталног места боравка (улица и број, место и поштански број). {{ validationContext.errors[0] }}
Повлашћени статус * {{ validationContext.errors[0] }} Избором једног од понуђених повлашћених статуса, кандидат добија могућност да се рангира и на посебној ранг-листи за упис, односно да студира са привилегијама које иду уз повлашћени статус. Кандидат на пријемни испит мора донети одговарајућу документацију као доказ да има право на повлашћени статус.
Пол * {{ validationContext.errors[0] }}

Кандидат је особа са посебним потребама

Особа са посебним потребама
Претходно завршена средња школа:


Назив * Пун назив завршене средње школе. {{ validationContext.errors[0] }}
Место * Минималан број карактера је 3. {{ validationContext.errors[0] }}
Дужина трајања * Одаберите број завршених разреда средње школе. {{ validationContext.errors[0] }}
Година завршетка * Одаберите годину завршетка средње школе. {{ validationContext.errors[0] }}
Први разред * Просечна оцена првог разреда. {{ validationContext.errors[0] }}
Други разред * Просечна оцена другог разреда. {{ validationContext.errors[0] }}
Трећи разред * Просечна оцена трећег разреда. {{ validationContext.errors[0] }}
Четврти разред * Просечна оцена четвртог разреда. {{ validationContext.errors[0] }}


Наведите студијске програме на које желите да конкуришете * Кандидат се уписује на један студијски програм. Потребно је обележити све студијске програме на које желите да кокнкуришете, односно да будете на ранг-листи за упис на тај студијски програм. У зависности од изабраних студијских програма, кандидат полаже одговарајуће тестове.
Неопходно је одабрати бар један студијски програм.
Листа пријемних испита за одабране студијске програме:

{{ test.stProgram }}
{{ t.NaslovTesta }}
Неопходно је одабрати бар један тест.
{{ t.predmet }}

Буџет

Студент је већ једном био уписан на буџет у оквиру прве године студија
Примарна жеља * Одаберите студијски програм који представља Вашу примарну жељу. {{ validationContext.errors[0] }}

{{ Saglasnost }} сам са условима пријаве *

{{ Saglasnost }} сам Ови подаци се чувају и штите у складу са одредбама Закона о заштита података о личности. У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС", број 87/18) саопштавњем Ваших података неопходних за пријаву на конкурс за упис у прву годину основних струковних студија Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академије техничко-уметничких струковних студија у Београду приликом попуњавања пријаве дајете свој пристанак да се Ваши подаци о личности, који обухватају име и презиме, име родитеља, ЈМБГ, број личне карте, место пребивалишта и стечену стручну спрему обрађују у сврху пријаве на конкурс за упис, истовремено потврђујући да су подаци које сте унели тачни и ажурирани. Након завршетка конкурса за упис подаци садржани у привременом регистру ће бити обрисани.

Да бисте могли да пошаљете податке, неопходно је да се сложите са условима пријаве.
{{ uploadErrors.Svedocanstvo1Error }}

{{ uploadErrors.Svedocanstvo2Error }}

{{ uploadErrors.Svedocanstvo3Error }}

{{ uploadErrors.Svedocanstvo4Error }}

{{ uploadErrors.DrzavljanstvoError }}

{{ uploadErrors.DiplomaError }}

{{ uploadErrors.IzvodMKnjigaError }}

{{ SubmitMsg }}
Формулар није до краја попуњен. Испод поља за попуњавање приказане су грешке. {{ ResponseMessage }}

{{ data.Message }}